RAVINTOLAKUMPPANEIDEN YLEISET EHDOT – RAVINTOLAT TAMMIKUU 2023

Nämä yleiset ehdot (“Ehdot”) muodostavat liitteen kirjalliseen liittymissopimukseen, peruutussopimukseen ja/tai muuhun näihin ehtoihin viittaavaan sopimukseen (“Pääasiakirja”), jonka mukaan ravintola ja kauppa (“Kumppanit” ja kumpikin “Kumppani”) liittyvät myyntipisteineen Swypen alusta-, kauppa- ja ravintolaverkostoon ja solmivat sopimuksen Swypen ja Kumppanin välillä. Pääasiakirjasta, ehdoista ja kaikista muista liitteistä käytetään yhteisnimitystä “Sopimus”. Kumppania ja Swypeä kutsutaan sopimuksessa yhdessä “osapuoliksi” ja erikseen “osapuoleksi”.

1. Johdanto

1.1 Swypes Finland Oy, Y2942722-7 (“Swype”), antaa käytettäväksi alustan (“Alusta”), joka on saatavilla osoitteessa www.swype.fi ja Swypen mobiilisovelluksen kautta ja jonka avulla yritykset ja yksityishenkilöt (“Asiakas(t)”) voivat tilata ruokaa, juomia ja muita tuotteita (“Tuotteet”) suoraan Kumppanin myyntipisteestä.

1.2 Tällä sopimuksella Kumppani liittyy Swypen alustaan ja verkostoon ja sitoutuu myyntipisteidensä kautta myymään, valmistelemaan ja pakkaamaan sekä soveltuvin osin myös toimittamaan Asiakkaiden tilaamia tuotteita (“Tilaukset”) alustan kautta sopimuksen (“järjestely”) määräysten mukaisesti.

2. YLEISTÄ

2.1 Tarjoamalla tuotteita saataviksi alustalla Kumppani sitoutuu myymään Tuotteet ja kaikki toimitukset, jotka se suorittaa Swypelle tilauksiin liittyen itsenäisenä jälleenmyyjänä Kumppanille, paitsi käteismaksuissa, joissa Kumppani on tuotteiden myyjä suoraan asiakkaalle (“käteistilaukset”).

2.2 Jos Pääasiakirjan ja Ehtojen välillä on ristiriitaisia tietoja, Pääasiakirja on ensisijainen. Mikäli pääasiakirjan ja sen liitteiden välillä on ristiriitaisia tietoja, pääasiakirja on etusijalla liitteisiin nähden ja liitteitä sovelletaan siinä järjestyksessä, jossa ne on listaan tässä asiakirjassa, ellei toisin mainita.

2.3 Osapuolet sitoutuvat toimimaan lojaalisesti toisiaan kohtaan säilyttääkseen Osapuolten uskottavuuden suhteessa julkisuuteen ja kummankin osapuolen asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja muihin osapuoliin. Kummankin osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle, jos on olemassa vaara, että uskottavuus heikkenee.

2.4 Kumppani on vastuussa Tilauksessa mainittujen tuotteiden toimittamisesta ja tarvittaessa toimittamisesta Ehtojen mukaisesti. Hyväksymällä Tilauksen Kumppani tekee Swypen kanssa sitovan sopimuksen Tuotteen (tai tuotteiden) sekä tilattujen toimituspalvelujen ostamisesta. Käteistilausten osalta Swype ei ole vastuussa Kumppanin asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämisestä.

2.5 Kumppani on vastuussa siitä, että sen järjestelyyn osallistuvat henkilöstön jäsenet saavat tietoa sopimuksesta ja koulutetaan järjestelyyn liittyen.

2.6 Swype tarjoaa Kumppanipalvelun kautta järjestelmän valituksia varten, jonka avulla Kumppani voi lähettää valituksia, jotka koskevat Swypeä, teknisiä ongelmia, jotka vaikuttavat Kumppanin kykyyn käyttää alustaa, ja toimenpiteitä tai erityistä käyttäytymistä, jotka vaikuttavat Kumppaniin kykyyn käyttää alustaa. Kun Swype on käsitellyt valituksen, Kumppanille ilmoitetaan tuloksesta. Yhteistyökumppanipalvelu on tavoitettavissa osoitteesta tuki@swype.fi.

2.7 Alustaan liittyessään Kumppani saa pääsyn omaan Kumppaniportaaliinsa (“Kumppaniportaali”), joka antaa Kumppanille jatkuvan pääsyn tietoihin sen myynnistä, tilastoista jne. tilausten toteuttamista varten.

3. SWYPEN SITOUMUKSET JA OIKEUDET

3.1 Alusta

3.1.1 Kun Kumppani liittyy alustaan, Swype antaa Kumppanille pääsyn alustalle ja tarjoaa laitteiston tai ohjelmiston, jonka avulla Asiakkaan Tilaus pääsee Kumppanille (“Tekniset laitteet”).

3.1.2 Swype ei takaa Alustan tai toimitettujen teknisten laitteiden saatavuutta tai toimivuutta eikä ole vastuussa keskeytyksistä Sopimuksen voimassaoloaikana. Swype ei ole velvollinen maksamaan Kumppanille korvausta alustan tai teknisten laitteiden seisokeista tai puutteista/vioista.

3.1.3 Swype pidättää oikeuden rajoittaa Kumppanin alustalla saataville asettamien Tuotteiden määrää käytännön toimintojen ja kykyjen vuoksi sekä asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Swype voi myös rajoittaa tai hylätä alustalla olevia tuotteita, jotka ovat laittomia tai joita Swype ei muuten pidä Swypen arvojen ja uskomusten mukaisena.

3.1.4 Swype on oikeutettu julkaisemaan sisältöä, jonka Kumppani tai asiakas on lähettänyt alustalle arvostelujen, kommenttien tai muun materiaalin julkaisemisen muodossa. Swypellä on lisäksi oikeus muokata tai poistaa materiaalia, jonka Swype pitää loukkaavana tai loukkaavana, on laitonta, markkinoi toisen toimittajan tilausalustaa verkossa tai jolla ei ole muuta yhteyttä alustan käyttöalueeseen.

3.1.5 Swypellä on oikeus yksipuolisesti muuttaa verkkotunnuksen nimeä ja alustalle osallistuvia verkkosivustoja.

3.1.6 Alustan kautta saatavilla olevat tuotteet näkyvät Asiakkaalle asiakkaan hakusuodattimien sekä Swypen Kumppaneiden ja niiden myyntipisteiden ja tuotteiden alustan sijoitussääntöjen mukaisesti (“Sijoittaminen”). Sijoitus perustuu ensisijaisesti parametreihin maksettu sijoitus, aukioloajat, valmistautumisaika ja etäisyys Asiakkaasta parhaan asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Kumppanit voivat vaikuttaa sijoitukseen sopimalla maksullisesta sijoituksesta Swypen kanssa. Swype voi myös tarjota paremman näkyvyyden osana Swypen omia markkinointikampanjoita ja äskettäin lisätyille Kumppaneille alustalle ja voi käyttää erilaisia käyttöliittymiä tietyille Kumppaneille. Asiakkaat voivat kuitenkin aina muokata hakusuodattimiaan.

3.2 Tilaukset

3.2.1 Swype suorittaa kullekin Tilaukselle annettujen asiakastietojen laadunvalvonnan välttääkseen virheellisten tilausten lähettämisen Kumppanille. Swype ei kuitenkaan ole missään olosuhteissa vastuussa siitä, että tilaukset olisivat virheettömiä tai aitoja.

3.2.2 Tilauksen yhteydessä Swype lähettää Asiakkaalle Tuotteiden myyjänä kuitin ja/tai laskun, eikä Kumppani toimita mitään kuittia tai laskua Tilausten yhteydessä. Käteistilausten yhteydessä Swype lähettää Asiakkaalle Kumppanin puolesta kuitin ja/tai laskun, joka välitetään digitaalisesti suoraan Asiakkaalle. Näin ollen Kumppani ei toimita Asiakkaalle mitään kuittia tai laskua Käteistilausten yhteydessä.

4. KumppANIN SITOUMUKSET

4.1 Tuotteiden markkinointi

4.1.1 Kumppani sitoutuu asettamaan nykyisen Valikoimansa saataville Alustan kautta Sopimuksen voimassaoloaikana Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

4.2 Yhteistyökumppanin tiedot

4.2.1 Sopimuksen perustana olevat tiedot Kumppanista ja alustalla annetuista Yhteistyökumppania koskevista tiedoista on määritelty Sopimuksessa. Yhteistyökumppanin on toimitettava tiedot Sopimuksen päivämääränä (“Sopimuspäivä”).

4.2.2 Kumppani on aina vastuussa siitä, että tiedot ovat täydellisiä ja oikeita, ja sitoutuu ilmoittamaan Swypelle tällaisissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista ilman aiheetonta viivytystä.

4.3 Alusta ja tekniset laitteet

4.3.1 Sopimuksen voimassaoloaikana Kumppanilla on oltava Swypen käyttämien teknisten järjestelmien (mukaan lukien Tekniset laitteet) hallintaan tarvittavat tekniset laitteet ja varmistettava, että koko henkilöstö tietää, miten Swypen tekniset järjestelmät ja ohjelmistot toimivat.

4.3.2 Sopimuksen voimassaoloaikana Kumppanin tulee käyttää Swypen toimittamia tai ohjaamia teknisiä laitteita ja muita teknisiä järjestelmiä ja maksaa tarvittavat lisenssimaksut tällaisista järjestelmistä. Swypellä on oikeus periä maksuja Teknisten laitteiden väärinkäytöstä.

4.3.3 Jos alustassa tai teknisessä laitteessa ilmenee teknisiä tai muita ongelmia, jotka estävät Kumppania suorittamasta sopimuksen mukaisia sitoumuksiaan, Kumppanin on välittömästi ilmoitettava tästä Swypelle, jotta Swype voi ryhtyä toimiin ongelmien korjaamiseksi. .

4.3.4 Kumppanin on varmistettava, että hän pysyy tavoitettavissa puhelimen ja/tai chatin kautta aukioloaikoina, jotta Swype voi aina ottaa yhteyttä Kumppaniin, jos ilmenee ongelmia tai ongelmia.

4.4 Tilaukset

4.4.1 Kumppanin on vahvistettava Tilauksen vastaanottaminen viiden (5) minuutin kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos tuotetta ei ole saatavilla, Kumppanin on välittömästi hylättävä tilaus ja poistettava/merkittävä tuote ei-saatavilla suoraan kyseisessä Laitteessa, toimittajasovelluksessa tai muutoin ilmoitettava siitä Swypelle asianmukaisin keinoin.

4.4.2 Jos Kumppani on itse vastuussa tilausten toimittamisesta (“Markkinapaikka”), Kumppanin on valmisteltava, pakattava ja toimitettava sovitut Tilaukset suoraan asiakkaalle tilauksen saatuaan.

4.4.3 Tilauksissa, joissa asiakas on valinnut noutaa tilauksen suoraan Kumppanin myyntipisteestä alustan kautta (nouto), Kumppanin on pakattava ja asetettava Tuotteet asiakkaan noudettavaksi tilaukselle määrättynä ajankohtana.

4.4.4 Jos Kumppani on vastaanottanut tai hankkinut toimitusvälineet Swypeltä, Kumppanin on käytettävä kyseistä laitetta Swypen antamien ohjeiden mukaisesti ilman erillistä maksua.

4.4.5 Kumppanin on välitettävä palaute ja mahdolliset valitukset sekä Asiakkailta että Kumppanilta Swypelle viipymättä.

4.5 Vaatimustenmukaisuus ja asiakkaille annetut tiedot

4.5.1 Kumppani on yksin vastuussa siitä, että sen liiketoimintaa harjoitetaan sovellettavien lakien, määräysten ja muiden kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti, mukaan lukien julkisten virastojen antamat määräykset ja neuvot sekä omaehtoiset vaatimukset ja -valvontaohjelmat (yhteisnimitys “sovellettavat määräykset”). Sopimuksen voimassaoloaikana Kumppanilla on aina oltava kaikki sen liiketoimintaa koskevat luvat, lisenssit ja rekisteröinnit (yhteisesti “Luvat”), mukaan lukien kaikki luvat, joita Swype ja yhteistyökumppani tarvitsevat jotta he pystyvät tarjota, markkinoida, toimittaa ja/tai toimittaa Tuotteet asiakkaille. Lisäksi Kumppanin tulee olla Sopimuksen voimassaoloaikana rekisteröity kaupparekisteriin (PRH) ja Verohallinto (Verohallinto), Ennakkoperintärekisteri, sekä työnantajarekisteri (tarvittaessa) arvonlisäveroa varten. Kumppani hyväksyy, että Swype voi ottaa yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin tarkistaakseen, että Kumppani noudattaa sovellettavia säännöksiä ja että hänellä on kaikki tarvittavat luvat.

4.5.2 Kumppani on vastuussa siitä, että sen Tuotteet ja niiden markkinointi ovat sovellettavien määräysten mukaisia. Näin ollen Kumppani on vastuussa että;

(i) sen Tuotteiden markkinointi on yleisesti hyväksyttyjen markkinointikäytäntöjen mukaista;

(ii) sen Tuotteet ovat sovellettavien tuoteturvallisuusstandardien mukaisia ja ne on merkitty ja pakattu sovellettavien määräysten mukaisesti;

(iii) Asiakkaalle annetaan kaikki tarvittavat tiedot ennen Tilauksen valmistumista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, nykyisten kuluttajansuojamääräysten mukaiset tarpeelliset tiedot; ja

(iv) kaikki tiedot tuotteista, jotka ovat saatavilla alustalla tai jotka Kumppani on muutoin asettanut Asiakkaalle saataville, on oikeaa ja sovellettavien säännösten mukaista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tiedot ravinnosta ja allergeeneista elintarvikkeissa elintarvikkeiden myynnin yhteydessä, juomat ja muut elintarvikkeet sekä mahdolliset käyttöohjeet, takuutiedot ja Tuotteiden käyttöohjeet.

4.5.3 Jos Kumppani viittaa Swypeen tietolähteenä ulkoiseen tietokantaan (“ulkoinen tietokanta”), kuten GS1-Synkka, Anti-Allergen tai vastaava, Kumppani on vastuussa siitä, että Swypelle toimitetut tiedot kyseisestä Ulkoisesta tietokannasta on totta ja oikea.

4.5.4 Kumppani vastaa soveltuvin osin siitä, että Swypellä on ajantasaiset yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumerot, jotta asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Kumppaniin saadakseen lisätietoja Kumppaneiden tuotteista silloin, kun niitä voidaan tilata Alustan kautta.

4.5.5 Kumppani on vastuussa siitä, että Swype on aina ajan tasalla voimassa olevista laeista, määräyksistä ja muista sovellettavista säännöksistä, jotka koskevat Kumppanin alustalla saataville asettamien Tuotteiden myyntiä ja toimitusta siltä osin kuin ne asettavat Swypelle velvoitteita sopimuksen puitteissa.

4.5.6 Jos Kumppani ei täytä tämän kohdan 4.5 mukaisia sitoumuksia, Swype voi oman harkintansa mukaan poistaa asiaankuuluvat Tuotteet ja/tai sulkea Kumppanin alustasta, kunnes vika on korjattu, tai jos Swype niin päättää, irtisanoa Sopimus alla olevan kohdan 11.2 mukaisesti. Korvaus tämän kohdan 4.5 rikkomisesta maksetaan alla olevan kohdan 13.3 mukaisesti.

4.6 Ikärajoitetut tuotteet

Kumppani sitoutuu jatkuvasti tiedottamaan Swypelle lain tai Kumppanin päättämien ikärajoitusten alaisten tuotteiden myyntimenettelyistä.

4.7 Asema suhteessa tiettyihin tuotteisiin

Kumppani sitoutuu ilmoittamaan Swypelle, jos Swypellä on tiettyjen Tuotteiden toimittamiseen Asiakkaille liittyviä erityisiä velvoitteita voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden sovellettavien määräysten mukaisesti.

4.8 Reklamaatiot, palautukset ja takuuvaatimukset

4.8.1 Yhteistyökumppani on vastuussa siitä, että Tuote on virheetön ja muutoin sovitussa kunnossa ja että Tuote toimitetaan soveltuvin osin sovitun ja hyväksytyn Tilauksen mukaisesti. Kumppani on vastuussa Tuotteiden reklamaatioiden, niihin liittyvien palautusten ja hyvitysten hyväksymisestä ja käsittelemisestä kolmen (3) vuoden ajan kyseisestä Tilauksesta Sopimuksen ja/tai osapuolten välisen erillisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

4.8.2 Kumppani korvaa Swypelle kaikki kustannukset, mukaan lukien sovellettavat toimituskulut, jotka johtuvat Kumppanin toimittamista viallisista tuotteista.

4.8.3 Kumppani vahvistaa, että Swype voi hyvittää laskut itselaskutuksen yhteydessä kaikista viallisiin tai virheellisiin tuotteisiin liittyvistä kuluista ja että tällainen summa voidaan kuitata tulevista maksuista.

5. PÄIVITTÄMINEN JA VALIKOIMALISTAN TOIMITTAMINEN

5.1 Tiedot ja valikoiman päivitys

5.1.1

Kumppanin on toimitettava Swypelle oikeat ja ajantasaiset tiedot Kumppanin nykyisestä tuotetarjonnasta (“Lajitelma”), mukaan lukien suositellut myynti- ja vertailuhinnat (mukaan lukien lakisääteinen ALV) (“hinnasto”).

5.1.2

Kun Kumppanin valikoimaan (mukaan lukien mutta ei rajoittuen sisältöön) tai hinnastoon tehdään päivityksiä tai muutoksia, yhteistyökumppanin on välittömästi ilmoitettava siitä Swypelle Kumppaniportaalin kautta tai sähköpostitse osoitteeseen partner@swype.fi.

5.1.3

Swype ei ole vastuussa alustalla näkyvien Kumppanien valikoimaa koskevien tietojen oikeellisuudesta.

5.2 Valikoiman ylläpito

5.2.1 Kumppani sitoutuu aina pitämään riittävän määrän Valikoimassa olevia Tuotteita tilauksia varten alustalla ja varmistamaan, että Tuotteet ovat hyvässä kunnossa, mukaan lukien “parasta ennen” -päivämäärät tarvittaessa.

6. HINNAT, MAKSUT JA PALKKIOT

6.1 Hinnoittelu ja maksu

6.1.1 Kumppanin on varmistettava, että hinnaston suositushinnat ovat verrattavissa hintoihin, jotka Asiakas maksaa tehdessään tilauksia suoraan Kumppanilta verkkosivuston, mobiilisovelluksen tai muun yhteistyökumppanin ylläpitämän verkkoalustan kautta. Tämän kohdan 6.1.1 mukainen vertailukelpoisten hintojen tarjoaminen edellyttää, että Swype varmistaa, että asiakkaat maksavat vain määritetyt toimituskulut tehdessään tilauksen alustalla, samalla kun Swype pystyy harjoittamaan elinkelpoista liiketoimintaa mallia, kun tarjotaan asiakkaille hyötyä alustan tuomista tehokkuuseduista helpotetun haun, suuremman valinnan ja korkean palvelutason muodossa. Swype investoi jatkuvasti alustan kehittämiseen ja parantamiseen, ja nämä rajoitukset estävät myös vapaamatkustusongelmat ja tasapainottavat etuja, joita Kumppanit saavat alustaan liittymisestä esimerkiksi näkyvyyden ja kustannussäästöjen muodossa investointimme tarjontaan ja alustan parantamiseen nähden.

6.1.2 Swype voi halutessaan soveltaa Kumppanin suositushintoja hinnaston mukaisesti, mutta se voi aina vapaasti asettaa tuotteiden hinnan Asiakkaalle Swypen oman harkinnan mukaan.

6.2 Maksut

6.2.1 Swypellä on oikeus veloittaa Kumppanilta seuraavat maksut ja maksut (yhteisesti “Maksut”):

a) Käynnistysmaksu, joka kattaa pääsyn hallintapaneeliin, fyysiseen tilauslaitteeseen, mukaan lukien tulostimeen tai muuhun oheislaitteeseen ja alustaan;

b) Kuukausimaksu;

c) Palvelumaksu (“Välityspalkkio”) alla olevan kohdan 6.3.1 mukaisesti ja Sopimuksen mukaisesti (“Palvelumaksu”);

d) Muut kulloinkin sovellettavat maksut ja kulut, joista on sovittu Kumppanin ja Swypen välillä (esim. tavaroiden myynnistä, mainonnasta, kuponkeista tai muista asiakkaille tehdyistä tarjouksista, jotka Kumppani maksaa); ja

e) Kohdassa 6.2.3 määritellyt sakkomaksut, jos Kumppani esimerkiksi hylkää Tilauksen, joka ei ole virheellinen, tai ei muuten täytä Sopimuksen mukaisia sitoumuksiaan liittyen tilauksiin, laatuun tai Asiakkaalle toimitettuun palveluun.

6.2.2 Swype ei ole velvollinen perimään Maksuja yllä olevan kohdan 6.2.1 mukaisesti, ja Swypen perimättä jättäminen yhden tai useamman maksun ei tarkoita luovuttamista oikeudesta periä maksun tulevaisuudessa. (mukaan lukien rangaistusmaksuja).

Rangaistusmaksut

6.2.3 Toistuvien virheiden, puutteellisten toimitusten tai tilausten virheellisen käsittelyn sattuessa Swypellä on oikeus periä sakkomaksu seuraavien ehtojen mukaisesti:

a) Kahden (2) tai useamman tilauksen tapauksessa, jotka yhteensä muodostavat vähintään 5 % tilausten kokonaismäärästä alla kohdassa 6.5.2 tarkoitetun ajanjakson aikana (“Relevantti ajanjakso”) edellyttäen, että Seuraavista puutteista tai virheellisestä käsittelystä voidaan veloittaa 2,50 euron sakkomaksu per virheellinen tilaus:

(i) Väärä tilaus (mukaan lukien väärät tai vialliset/vialliset tuotteet)

(ii) Tuote, jonka parasta ennen -päiväys on vanhentunut

(iii) Tilauksessa puuttuvat tuotteet

(iv) Riittämätön pakkaus

b) Jos Kumppanin aiheuttama 10-30 minuutin viivästys kahdelle (2) tai useammalle Tilaukselle, jotka yhteensä muodostavat vähintään 5 % Tilausten kokonaismäärästä relevantin ajanjakson aikana, peritään sakkomaksu. 5 euroa per viivästynyt tilaus voidaan veloittaa.

c) Jos Kumppanin aiheuttamasta yli 30 minuutin viivästyksestä Tilauksen aikarajan jälkeen voidaan veloittaa 10 euron sakkomaksu.

d) Kahden (2) tai useamman Tilauksen hylkäämisestä Relevantin jakson aikana, koska tuote ei ole saatavilla, voidaan veloittaa 2,50 euron sakkomaksu.

e) Kahden (2) tai useamman Tilauksen hylkäämisestä Relevantin kauden aikana Kumppanin poissaolon vuoksi voidaan veloittaa 5 euron sakkomaksu.

6.3 Kauppahinnan ja palkkion laskeminen

6.3.1 Swypen Kumppanille maksama summa (Swypen “ostohinta”) lasketaan laskemalla yhteen kaikkien oikein toimitettujen Tuotteiden ja soveltuvin osin Kumppanin asianomaisen ajanjakson aikana toimittamien toimituspalvelujen arvo Hinnan mukaisesti + mahdolliset toimituskulut, vähentäen;

(i) Swypen alennus, joka vastaa Palvelumaksua

(ii) muut maksut (mukaan lukien lakisääteinen ALV).

6.3.2 Swype voi vähentää

(i) lakisääteinen arvonlisävero kaikille Tilauksille, jotka on tehty kyseisellä ajanjaksolla

(ii) Swypen kyseisenä ajanjaksona tekemien tilausten palautusten tai muiden oikaisujen summa

(iii) kaikki muut velat, jotka Kumppanilla on Swypelle.

6.4 Itselaskutus

6.4.1 Kumppani valtuuttaa Swypen laatimaan Kumppanin puolesta laskuja Kumppanin toimittamien tuotteiden ja palvelujen ostohinnasta arvonlisäverolain (1501/1993) mukaisesti (ajoittain muutettuna) . Kumppanin katsotaan hyväksyneen Swypen lähettämän laskun, ellei Kumppani kiistä laskua kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

6.5 Maksu

6.5.1 Swypen suorittama maksu Kumppanille suoritetaan enintään neljä (4) kertaa kuukaudessa Partnerin osoittamalle pankkitilille.

6.5.2 Maanantain ja sunnuntain (7 päivää “Relevantti kausi”) välisenä aikana tehtyjen tilausten maksu suoritetaan viimeistään Relevantin kauden viimeisestä päivästä 10 päivän sisällä.

6.5.6 Jos Swype ei maksa Kumppanille korvausta Asianmukaiselta ajanjaksolta, Swype on oikeutettu laskuttamaan Kumppanilta erikseen Kulut, jotka ovat kertyneet Relevantin kauden aikana Kumppanin maksusta 20 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta.

6.5.7 Mikäli Yhteistyökumppani viivästyy maksun suorittamisessa, on maksettava viivästyskorkoa kahdeksan (8) prosenttia. Lisäksi peritään 5 euron muistutusmaksu. Swypellä on oikeus kuitata kaikki erääntyneet ja maksamattomat laskutetut summat tulevista tai pidätetyistä maksuista.

7. LUOTTAMUKSELLISUUS

7.1 Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta kolmannelle osapuolelle tietoja, jotka toinen osapuoli on saanut toiselta. Salassapitovelvollisuus sisältää Sopimuksen sisällön.

7.2 Salassapitovelvollisuuteen ei kuitenkaan sisälly:

a) tiedot, jotka ovat julkistamishetkellä yleisesti tiedossa tai ovat tulleet yleisesti tunnetuiksi muulla tavalla kuin sopimusrikkomuksella;

b) jommankumman osapuolen toimittamat tiedot, jotka eivät ole luottamuksellisia;

c) tiedot, jotka jompikumpi osapuoli on velvollinen julkistamaan, säilyttämään tai ylläpitämään lain tai viranomaisen tai valtion viraston määräyksen perusteella;

d) tiedot, joiden luovuttamisen jompikumpi osapuoli on kirjallisesti hyväksynyt etukäteen.

8. IMMATERIAALIOIKEUDET JA MARKKINOINTI

8.1 Oikeudet

8.1.1 Swype tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, alustaan ja teknisiin laitteisiin ja niiden sisältämiin ohjelmistoihin. Sama koskee Swypen kehittämää alustalla olevaa tietoa, dataa ja mediaa.

8.1.2 Sopimus ei salli merkitsevän omistusoikeuden, omistusoikeuden, tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien siirtoa tai luovuttamista Kumppanille. Kumppani ei saa käyttää, kopioida, muokata tai muuten käsitellä mitään Swypelle kuuluvia immateriaalioikeuksia, eikä siirtää, luovuttaa tai myöntää kolmannelle osapuolelle mitään oikeuksia tällaisiin immateriaalioikeuksiin, paitsi jos Swype on niin kirjallisesti sallinut.

8.1.3 Swype on oikeutettu käyttämään markkinointitarkoituksiin Kumppanin saataville asettamia tekstejä, logotyyppejä, kuvia ja muuta materiaalia julkaistavaksi alustalla tai muuten saataville Sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä. Kumppanin käyttöön tarjoaman materiaalin omistusoikeus säilyy kuitenkin Kumppanilla. Kumppani on vastuussa siitä, että sen materiaali ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai ole voimassa olevan lainsäädännön vastaista, ja lupaa pitää Swypen vastuuttomana kaikista kustannuksista tai vaatimuksista, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka johtuvat patentin tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamisesta kolmannelle osapuolelle tai voimassa olevan lainsäädännön rikkomisen tai noudattamatta jättämisen vuoksi.

8.2 Valokuvat tuotteista

8.2.1 Kumppanin on soveltuvin osin pyrittävä parhaansa mukaan varmistamaan, että Swypelle tai Swypen toimeksiantajalle annetaan mahdollisuus valokuvata Tuotteet (“Valokuvat”). Swypellä on oikeus käyttää Valokuvia markkinointitarkoituksiin Alustalla tai muuten Sopimuksen mukaiseen markkinointiin. Valokuvien tekijänoikeus ja omistusoikeus kuuluvat Swypelle.

8.2.2 Kumppanilla on oikeus käyttää Valokuvia omilla verkkosivuillaan ja myyntipisteillään esitelläkseen, miltä Tuotteet näyttävät.

8.2.3 Jos Kumppani käyttää Valokuvia tavalla, joka ei ole sallittua Sopimuksen nojalla, Swypellä on muiden lakisääteisten ja sopimusoikeutensa lisäksi oikeus saada Kumppanilta vahingonkorvaus ja peruuttaa Kumppanin oikeus käyttää Valokuvia lauseke 8.2.2 nojalla.

8.3 Markkinointi

8.3.1 Alustaa markkinoidessaan Swype on oikeutettu mutta ei velvollinen käyttämään Kumppanin nimeä ja tavaramerkkejä erilaisissa markkinointikanavissa.

8.3.2 Kumppani sitoutuu toimittamaan Swypelle Swypen pyytämät tiedot tai muut tiedot, jotka Kumppani pitää sopivina ja soveltuvina esitettäväksi alustan tai muiden markkinointikanavien kautta. Swypellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta näyttää tällaisia tietoja alustalla.

8.3.3 Swype on oikeutettu vaatimaan Kumppanilta Alustan jatkuvaa markkinointia myyntipisteissään ja niiden ulkopuolella käyttämällä tarroja tai muita Swypen toimittamia markkinointimateriaaleja. Kumppanin on myös markkinoitava alustaa omissa markkinointimateriaaleissaan yhteistyössä Swypen kanssa.

8.3.4 Kaikki Kumppanin tuottamat sopimukseen liittyvät markkinointimateriaalit ja kyltit, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuvat, tekstit, bannerit, mainokset, kyltit, sanomalehtiartikkelit, mainoselokuvat jne., joko kirjallisessa tai digitaalisessa muodossa, on Swypen hyväksynnän alaisia ennen materiaalin näyttämistä tai julkaistamista. Tällainen hyväksyntä ei vapauta Kumppania velvollisuudesta noudattaa kaikkia kulloinkin sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, markkinointia, mainontaa ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntökehys.

9. HENKILÖTIEDOT JA TIETOJEN KÄYTTÖ

9.1 Alustalla esitettyjen tietojen lisäksi Asiakkaalle voidaan ilmoittaa Kumppanin nimi, osoite, ALV-rekisterinumero ja yhteystiedot kuiteissa, tilausvahvistuksessa tai muulla tavalla.

9.2 Kumppanin käyttäessä alustaa, Swype saa pääsyn Kumppanin työntekijöiden henkilötietoihin sekä muihin Kumppaniin ja sen alustan käyttöön liittyviin tietoihin, kuten tilaustietoihin ja valikoimaan. Swype käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

9.3 Sopimusta toteuttaessaan ja tilausten toteuttamiseksi Kumppani saa pääsyn Swype-asiakkaiden henkilötietoihin, esim. Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja osoite tai muut Asiakkaiden antamat tiedot, jotka katsotaan tarpeellisiksi ruoan toimituspalvelun suorittamiseksi. Kumppani on tietoinen siitä, että se on rekisterinpitäjä henkilötietojensa käsittelyssä Sopimuksen puitteissa ja on vastuussa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) sekä muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti toimimisesta. Swype on rekisterinpitäjä henkilötietojen käsittelyssä Sopimuksen Järjestelyn puitteissa.

9.4 Kumppani ei saa käyttää Asiakkaan tietoja omiin tarkoituksiinsa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Asiakkaan tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin; tai ottaa yhteyttä Asiakkaaseen suoraan tai epäsuorasti ilman Swypen kirjallista lupaa.

9.5 Kumppanilla ei ole pääsyä minkään muun Swypen Kumppanin tietoihin, ei edes kootussa muodossa.

9.6 Sopimuksen irtisanomisen jälkeen Swype käsittelee Kumppanin toimittamia tai Kumppanin alustan käytön yhteydessä tuottamia henkilötietoja ja muita tietoja vain koontitasolla.

9.7 Jos Kumppani tai Kumppanin työntekijät, edustajat tai alihankkijat rikkovat soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, Kumppani korvaa täten Swypen kaikista viranomaisten tai kolmansien osapuolien Swypelle esittämistä vaatimuksista, mukaan lukien asianajopalkkiot ja tämän lausekkeen 9 täytäntöönpano. Kumppanin ja Swypen on noudatettava GDPR:n artiklaa 33.

9.8 Tämän kohdan 9 mukaisesti jaetut tiedot ovat luottamuksellisia kohdan 7 (Luottamuksellisuus) mukaisesti.

10. SIIRROT

10.1 Kumppanilla ei ole oikeutta siirtää tai siirtää Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan toiselle osapuolelle ilman Swypen kirjallista suostumusta. Jos siirto tai luovutus tapahtuu ilman Swypen suostumusta, Swypellä on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi.

10.2 Jos Kumppanin liiketoiminta siirtyy kolmannelle osapuolelle (“Siirretty”), yhteistyökumppanin on ilmoitettava siitä Swypelle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen siirtoa, jotta Swype voi aloittaa neuvottelut sopimuksen tekemiseksi Siirronsaajan kanssa. Swypellä ei ole velvollisuutta aloittaa neuvotteluja ja se voi irtisanoa sopimuksen välittömästi siirron jälkeen.

10.3 Swypellä on oikeus ilman Kumppanin hyväksyntää kokonaan tai osittain siirtää tai siirtää Sopimus tai Sopimuksen mukaiset oikeudet ja/tai velvollisuudet Swype-konserniin kuuluville yrityksille.

11. SOPIMUKSEN KESTO JA PÄÄTTYMINEN

11.1 Sopimus tulee voimaan Sopimuksen päivämäärästä ja on voimassa toistaiseksi edellyttäen, että jompikumpi osapuoli irtisanoo sen yksi (1) kuukautta aikaisemmin. Osapuolet voivat erikseen sopia, että Kumppani ei ole velvollinen käyttämään alustaa irtisanomisajan aikana.

11.2 Huolimatta yllä olevan kohdan 11.1 määräyksistä, Swypellä on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi, jos:

a) Kumppani rikkoo Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, esimerkiksi sillä, että hänellä on toistuvia puutteita tilauksessa, laadussa, toimituksessa tai palvelussa, eikä ole korjannut tätä viiden (5) päivän kuluessa siitä, kun Swype on ilmoittanut Kumppanille rikkomuksesta;

b) Yhteistyökumppani on asetettu konkurssiin, tekee akordin/vapaaehtoisen järjestelyn, menee selvitystilaan tai muulla tavoin todetaan maksukyvyttömäksi tai hänellä ei ole enää liiketoimintansa edellyttämiä lupia, tai

c) Kumppani on siirtänyt liiketoimintansa tai asiaankuuluvat myyntipisteet.

11.3 Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti

11.4 Sopimuksen irtisanominen ei vapauta kumpaakaan Osapuolta velvollisuudestaan maksaa Sopimuksen voimassaoloaikana syntyneitä velkoja.

11.5 Aloitusmaksua ja muita Kumppanin maksamia maksuja ja kuluja ei palauteta Sopimuksen irtisanomisen, siirron tai siirron yhteydessä.

11.6 Sopimuksen irtisanomisen jälkeen Kumppanin on ilman aiheetonta viivytystä palautettava kaikki tekniset laitteet (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta kaikki Swypen tarjoamat laitteet, tulostimet ja muu oheistavara sekä mediamateriaali) Swypelle, lopetettava Valokuvien käyttö ja palautettava kaikki Valokuvien kopiot ja kuvat Swypelle tai tuhota kaikki Valokuvien kopiot ja kuvat Swypen nimenomaisten ohjeiden mukaisesti. Jos teknisiä laitteita ei ole palautettu seitsemän (7) päivän kuluessa Sopimuksen irtisanomisesta, Swype on oikeutettu veloittamaan Kumppanilta 200 euroa. Summa laskutetaan erikseen ja se voidaan kuitata jäljellä olevista maksuista. Mahdolliset maksut eivät vapauta Kumppania velvollisuudesta palauttaa Tekniset laitteet.

12. KOKO SOPIMUS JA MUUTOKSET JNE.

12.1 Sopimus muodostaa koko Sopimuksen aihetta koskevan Sopimuksen osapuolten välisen sopimuksen. Kaikki Sopimusta edeltävät kirjalliset tai suulliset sitoumukset ja sitoumukset korvaavat Sopimuksen sisällön.

12.2 Swypellä on oikeus milloin tahansa muuttaa Sopimuksen mukaisia maksuja. Oikaisu on tehtävä alla olevan kohdan 17 mukaisella ilmoituksella. Maksuja voidaan muuttaa 15 päivää etukäteen. Jos yhteistyökumppani ei vastaa vastaanottamaansa ilmoitukseen irtisanomisajan kuluessa, oikaisu katsotaan hyväksytyksi.

12.3 Swypellä on myös oikeus tehdä muita muutoksia ja/tai täydennyksiä sopimukseen ja/tai ehtoihin ilmoittamalla Kumppanille tällaisista muutoksista ja/tai muutoksista alla olevan kohdan 17 mukaisesti. Muutokset ja/tai muutokset tulevat voimaan osapuolten välillä 15 päivää sen jälkeen, kun Swype on ilmoittanut Kumppanille. Jos Kumppani ei hyväksy muutoksia tai lisäyksiä, sillä on oikeus irtisanoa sopimus. Jos Kumppani päättää käyttää irtisanomisoikeuttaan, Swype ei ole velvollinen maksamaan irtisanomisesta johtuvia korvauksia. Irtisanomisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Jos irtisanomista ei ole tapahtunut ennen kuin Sopimuksen ja/tai Ehtojen muutos tulee voimaan, Kumppanin katsotaan hyväksyneen muutokset ja/tai muutokset. Irtisanomisaikaa ei sovelleta, jos muutokset ja/tai täydennykset ovat muuttuneet laeissa ja määräyksissä tai kun se on tarpeen ennakoimattoman ja välittömän vaaran poistamiseksi, joka liittyy Palvelun, kuluttajien tai Kumppaneiden suojelemiseen petoksilta, haittaohjelmilta, roskapostilta, tietomurroilta tai muilta kyberturvaan liittyviltä turvallisuusriskeiltä.

12.4 Jos Kumppani toimittaa Tuotteita ja/tai hyväksyy Tilaukset edellä olevissa kohdissa 12.2 ja 12.3 mainittujen irtisanomisaikojen aikana, Swype katsoo, että soveltuva irtisanomisaika on hylätty ja Kumppanin katsotaan hyväksyneen ilmoitetut muutokset ja muutokset.

12.5 Jos jokin Sopimuksen ehto tai sen osa todetaan pätemättömäksi, se ei mitätöi koko sopimusta. Sen sijaan siltä osin kuin mitättömyys vaikuttaa olennaisesti osapuolen Sopimuksen mukaiseen voittoon tai suoritukseen, Sopimusta on mukautettava kohtuullisesti

12.6 Se, että Swype ei käytä mitään oikeuttaan tai kiinnitä huomiota mihinkään Sopimuksen mukaiseen tilanteeseen, ei tarkoita, että Swype olisi luopunut oikeuksistaan tässä suhteessa.

13. VASTUU

13.1 Kumppani on Tuotteiden myyjä (Swypelle tai käteistilausten osalta suoraan asiakkaalle) ja vastaa niiden laadusta, luonteesta ja muista ominaisuuksista, kunnes ne on toimitettu Asiakkaalle. Kumppani on vastuussa Tuotteen virheistä ja Swypelle, asiakkaalle ja/tai mille tahansa muulle kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat alustan kautta myydyistä tuotteista tämän sopimuksen ja sovellettavien tuotevastuulakien ja -määräysten mukaisesti, mukaan lukien Käteisostoihin sovellettavia kuluttajalakeja ja -määräyksiä.

13.2 Jos reklamaatiot koskevat ruokaa, juomaa, elintarvikkeita tai muita tuoretuotteita (esim. kukkia) sisältäviä Tuotteita, Kumppani korvaa Swypelle kustannukset, jotka aiheutuvat Swypelle puutteen korjaamisesta tai korvaamisesta Asiakkaille Tuotteiden virheistä tai puutteista. Swype voi vähentää tällaiset summat kohdan 6.3 mukaisesti maksettavasta korvauksesta.

13.3 Kumppani puolustaa ja pitää Swypeä syyttömänä ja vapautettuna suhteessa kaikkiin vaatimuksiin, vahingonkorvauksiin, sakkomaksuihin, kustannuksiin ja kuluihin (mukaan lukien kohtuulliset kulut oikeudellisen neuvonantajan käyttämisestä), joita Swypelle aiheutuu siitä syystä, että Kumppani rikkoo sopimusehtoa tai voimassa olevaa lakia tai määräystä.

13.4 Lukuun ottamatta kohtaa 7 (Luottamuksellisuus), 9 (Henkilötiedot ja muut tiedot) ja Kumppanin edellä olevan kohdan 13.3 mukaista korvausvelvollisuutta, kummankin osapuolen Sopimuksen mukainen vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin. Näin ollen osapuolet eivät ole vastuussa välillisistä vahingoista, kuten liikevoiton menetyksestä, liikevaihdon/myynnin vähenemisestä tai liikearvon menetyksestä. Swypen vahingonkorvausvastuu Sopimuksen mukaisesti ei missään tapauksessa ylitä 5 000 euroa. Tässä kohdassa määritellyt vastuun rajoitukset eivät koske rikollisuutta tai törkeää huolimattomuutta.

13.5 Kumppanin Swypeä vastaan esittämät vaatimukset on esitettävä kahden (2) kuukauden kuluessa kyseisestä tapahtumasta.

14. FORCE MAJEURE

14.1 Kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen täyttämään Sopimuksen mukaisia sitoumuksiaan, jos niitä estää ylivoimainen este, mukaan lukien pandemiat (mukaan lukien mutta ei rajoittuen COVID-19), työkiista, lakko, työsulku, mellakka, kapina, terroristitoiminta, tulipalo, tulva, kauppasaarto taikka julkisen viraston määräyksestä tai laista tai muista osapuolista riippumattomista syistä. Jos Osapuolten sitoumusten täyttäminen viivästyy tämän seurauksena yli yhden (1) kuukauden, on kummallakin osapuolella oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi ilman vastuuta toiselle Sopijapuolelle.

15. KILPAILU, JNE.

15.1 Jos Kumppani päättää tehdä yhteistyötä toisen online-tilausalustan toimittajan kanssa, Kumppani takaa, että se suorittaa edelleen tämän sopimuksen mukaiset sitoumuksensa. Swype varaa oikeuden irtisanoa Sopimuksen välittömästi, jos Kumppani suoraan tai välillisesti kolmansien osapuolten kautta harjoittaa epäreilua tai sopimatonta markkinointia saadakseen asiakkaat käyttämään muita kuin Swypen tarjoamia tilauslomakkeita tai rikkoo lausekkeen mukaista luottamuksellisuusvelvoitetta. 7 (Luottamuksellisuus).

16. YHTEYDENOTTO

16.1 Kumppanin Sopimuksessa määrittelemä yhteyshenkilö vastaa Sopimuksen mukaisesta Järjestelystä ja on ensisijainen yhteyshenkilö Järjestelyä koskevissa asioissa, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Yhteyshenkilöllä tulee olla täydet valtuudet päättää Järjestelyn toteuttamisen ja loppuun saattamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

16.2 Mikäli Kumppanilla on kysyttävää Järjestelystä, Partnerin tulee ottaa yhteyttä Swypen tukitoimintoon Kumppanipalveluihin, puhelimitse +358 (0) 45 7833 1087 tai sähköpostitse osoitteeseen tuki@swype.fi tai muuten Swypen ohjeiden mukaisesti.

17. ILMOITUKSET Sopimuksen mukaiset ilmoitukset on toimitettava lähetin välityksellä, kirjattuna kirjeenä tai sähköpostitse yllä olevan kohdan 16 mukaisesti.

18. SOVELLETTAVA LAKI JA RIISTAT

18.1 Sopimus on laadittu ja sitä tulee tulkita Suomen lakien mukaisesti.

18.2 Sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätevyydestä johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Kauppakamarin nopeutetun välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti.

18.3 Kauppakamarin välimiesoikeus voi kuitenkin asianosaisen pyynnöstä määrätä, että nopeutetun välimiesmenettelyn sääntöjen sijaan sovelletaan kauppakamarin välimiesmenettelyn sääntöjä, jos välimiesoikeus katsoo sen aiheelliseksi ottaen huomioon riidanalainen summa, asian monimutkaisuus ja muut merkitykselliset olosuhteet.

18.4 Välimiesmenettelyn on tapahduttava Helsingissä ja se on käytävä suomen kielellä.

18.5 Tämän välimieslausekkeen perusteella pyydetyt välimiesmenettelyt ovat luottamuksellisia. Luottamuksellisuus koskee kaikkia menettelyn aikana annettuja tietoja sekä menettelyn yhteydessä annettuja päätöksiä tai tuomioita.

18.6 Swypellä on kaikissa olosuhteissa oikeus saada maksamattomia saamisia koskevat vaatimukset ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeudessa välimiesmenettelyn sijaan.

19. VOIMAANTULO Nämä ehdot ovat voimassa 1. tammikuuta 2023 alkaen ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat yleiset ehdot, jotka koskevat liittymistä Swypen alustaan ja välityspalveluverkkoihin ja/tai tuotteiden ja palvelujen myyntiin osapuolten välillä.